Новини

Обковът за микровентилация осигурява контролирана вентилация без да има загуба на топлина. Как се постига микровентилацията? Дръжката на прозореца е специфична, има още една позиция на отваряне – под ъгъл 45о, като така се осигурява една пролука, с размери между 10 и 13 мм в горния край на прозореца. Това е достатъчно, за да се […]
Офис:
гр. Варна, ул. Райко Жинзифов 28
моб. тел.: 0899 97 10 10
Цех:
моб. тел.: 0898 69 52 69
E-mail: pasart.ltd@abv.bg