Обковът за микровентилация осигурява контролирана вентилация без да има загуба на топлина. Как се постига микровентилацията? Дръжката на прозореца е специфична, има още една позиция на отваряне – под ъгъл 45о, като така се осигурява една пролука, с размери между 10 и 13 мм в горния край на прозореца. Това е достатъчно, за да се гарантира необходимата вентилация на помещението. Разликата във въздушното налягане вътре и извън помещението позволява една бавна, но ефективна смяна на въздуха.